Angstbehandling i Herning

Angstbehandling er til dig, som oplever, at blive hæmmet af angst. Der er gode muligheder for at gøre noget ved det, så du og dine ønsker kommer til at bestemme mere end angsten. Tillad dig selv at sætte dig et mål.  Hvad vil du gerne kunne, som angsten hindrer dig i at gøre i dag?

I behandlingen af angst, vil det ofte være nødvendigt at arbejde med følgende 2 forskellige indfaldsvinkler, eller temaer undervejs i forløbet.

Strategier til selvberoligelse og regulering

Ovenstående kan anvendes i de konkrete angstvoldende og ubehagelige situationer. På den måde får du gradvist opbygget din kapacitet til at tåle og regulere angst. Dette svar sig nogenlunde til, at du gradvist opbygger øget muskelkraft vha. styrketræning.  En angstbehandling kan hermed inkludere kropslige fysiske teknikker, selvberoligende tanker og billeder, eller konkrete handlinger.

Desværre kommer vi pga. angsten ofte til at pendulere mellem for meget og for lidt med skiftevis undgåelse og overvældelse. Dette er kraftigt vedligeholdende, fordi vi ikke opbygger kapacitet til at håndtere og regulere angst. Dette er hverken når vi er overvældede (for meget), eller at vi undgår (for lidt).

Det er altså i høj grad et spørgsmål om dosering gradvis, eller drypvis. En dosering, som kan være ganske svær at foretage på egen hånd.  Dette vil vi arbejde med sammen, så du får erfaringer og strategier, som kan tages med ud i hverdagen. Vi vil også sammen planlægge, hvordan du trin for trin trodser angsten i hverdagen og nærmer dig det mål har. Nemlig det du VIL, men ikke gør, fordi angsten bestemmer.

Selvbillede og de mentale leveregler

I løbet af barndommen og ungdommen får vi automatisk og ubevidst dannet nogle grundlæggende antagelser om os selv. Disse antagelser bliver et filter, som vi møder verden med og hjælper os til at navigere, så vi ikke hele tiden skal tjekke, hvad der er bedst for os. Antagelserne bidrager også til, at der hele tiden sendes beskeder til os selv i form af tanker, selvtale, intuition, følelser og kropssignaler.

Det kan f.eks. være beskeder om, hvad som er farligt eller ikke farligt. Det kan være beskeder om kontrol, præstationer, mulighed for hjælp eller ikke hjælp, tillid versus ikke tillid.  Disse beskeder er ofte ubevidste, eller foregår automatisk i baggrunden af hvad, vi i øvrigt foretager os.  Og det er som nævnt praktisk og hensigtsmæssigt, at det sker automatisk, så vi kan bruge energi og hjernekapacitet på noget andet. Men det kræver så omvendt også at disse antagelser er nogenlunde præcise og up to date i forhold til den virkelighed vi befinder os i nu.

Mange psykologiske vanskeligheder, herunder angst, kommer af at grundantagelserne og levereglerne mangler opdatering og justering.  Så derfor vil angstbehandling som regel også indbefatte at nogle af dine antagelser vedr. selvbillede og mentale leveregler) ses efter i sømmene. Vi skal sammen finde ud af om de stadig er hjælpsomme, realistiske og hensigtsmæssige.