Baggrund

Født 1967

Uddannet cand. psych. fra Århus Universitet 1996
Autoriseret som psykolog i 2001. Godkendt som specialist i psykoterapi i 2008.
Godkendt som supervisor på specialistniveau i 2012.

Privatpraktiserende siden 2008

Fra 2008 – 2018  delt arbejdsliv mellem privatpraksis og deltidsjob i offentlig regi.  Fra 2018 privat praksis på fuld tid

Ansættelser som psykolog:

2010-2018: Deltidsansat på Hedebocentret som er en specialiseret døgninstitution for unge (14-23 år), hvor jeg arbejdede med terapi med unge  og familier, psykologiske undersøgelser af unge, metodeudvikling, supervision og undervisning af pædagogisk personale samt supervision af psykologer.

1998-2008: Fuldtid på Hedebocentret

2008-2010: Deltidsansat ved Det Palliative Team på Regionshospitalet i Silkeborg. Arbejdede med alvorligt syge, døende, deres familier og efterlevende samt med supervision og undervisning af sundhedspersonale.

1996-1998: Ringkøbing Kommune i projekt med voksne kvinder, som var blevet mødre tidligt.

Jeg har flerårige efteruddannelser indenfor flere forskellige behandlingsmetoder. Ingen teori eller metode har endnu for mig vist sig brugbar til det hele, men til sammen udgør de et solidt fagligt fundament, som hele tiden justeres og udvides. Gestaltterapi, kognitiv terapi samt korttidsdynamisk terapi udgør de vigtigste byggestene. I bagagen er også en grunduddannelse i klinisk hypnose og et 1 årigt træningsforløb i SE, somatic experiencing.

Jeg går fast i supervision

Længerevarende egenterapi følger med at være ordentlig uddannet, så jeg kender klientpositionen især fra kognitiv terapi, gestaltterapi og kortidsdynamisk psykoterapi (ISTDP).