ISTDP

På dansk kaldes ISTDP for intensiv dynamisk psykoterapi. Den mærkelige bogstavkombination kommer fra engelsk, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy.
ISTDP har især sit fokus på følelser og de strategier vi ubevidst gør brug for at håndtere vores følelser. Måden vi håndterer eller især undgår vores følelser på, har stor effekt på vores trivsel. Vanskeligheder med at rumme og være med hele paletten af blandende følelser, resulterer ofte i psykiske symptomer, f.eks. angst, depression, OCD eller psykosomatiske lidelser.

I terapien undersøger vi, hvordan du håndterer eller undgår dine følelser i de helt konkrete situationer, hvor dine vanskeligheder og symptomer driller. Vi vil også i høj grad bruge det som sker her og nu mellem dig og mig som en laboratorium for at udforske dine strategier til at forvalte dine følelser og energi. Dette fordi det typisk er de samme mønstre, som spiller sig ud på jobbet- i forhold til kolleger, chefen eller din partner og så naturligvis også hos psykologen.

At gå til psykolog er en invitation til en nær professionel relation, hvor du kan lære dig selv at kende, også de sider du ikke bryder dig om og de følelser og vilkår, som du automatisk/ubevidst viger udenom. At få øje på ubevidste strategier, som hæmmer os, kræver feed back fra og kontakt til et andet menneske, hvor dette kan observeres og undersøges her og nu i samspillet.

Men hvorfor er det egentlig at vi laver så mange undgåelsesmanøvrer i forhold til egne følelser? ISTDP modellen hævder (på baggrund af tilknytningsteori og moderniseret psykoanalyse) at det, har vi lært som børn. De følelser og tilstande, som ikke kunne favnes i familien, bliver forbundet med angst og med dette flugtsystem, fjerner vi os fra egne følelser gennem bevidste og ubevidste strategier (forsvar). Dette er i høj grad noget kropsligt. Kroppen husker og handler på egen hånd (ubevidst/automatisk), ved at signalere angst, når f.eks. sorg eller vrede er på vej, hvorefter forsvarssystemet kan tage over f.eks. i form af selvkritik, benægten eller minimering. Eller kroppen forbliver anspændt, urolig, aktiveret (angst) hvilket over tid dræner og tærer på energien. Selve begrebet (psyko)dynamik refererer til netop dette samspil mellem følelser, angst og forsvarsstrategier.

Vi er alle kommet ud af vores familier med den slags mønstre, som var ret smarte da de opstod, fordi de var med til at sikre vores tilknytningsbånd til vores forældre, som vi er afhængige af i mange år. Med tiden kan disse mønstre dog nogle gange, blive ganske selvundergravende og spille en betydelige rolle i udvikling af depression, angstlidelser osv.

Eftersom det er her-og-nu at disse mekanismer spiller sig ud og producerer symptomer og lidelse, er ISTDP i høj grad en terapi, som har sit fokus i nuet. Både i samarbejdet mellem dig og mig og i forhold til dit aktuelle liv.