Kognitiv terapi

At arbejde kognitiv indebærer en særlig optagethed af vores tænkning, fordi tænkningen om (opfattelser af) os selv og andre i hverdagslivet har afgørende betydning for, hvordan vi føler, handler og reagerer kropsligt.

I kognitiv terapi arbejder terapeut og klient sammen om at undersøge, hvilke tanker og mere generelle leveregler, som spiller en rolle i tilknytning til aktuelle problemfelter og det man gerne vil opnå ved kognitiv terapi.

Ikke alle vore tanker er i lige god overensstemmelse med virkeligheden her og nu og ikke alle tanker er lige hjælpsomme for vores trivsel og ønsker. Faktisk er vi ofte tilbøjelig til at spænde ben for os selv gennem vores lynhurtige automatiske tanker. Gennem udforskning og udfordring af tankerne i den kognitive terapi kan man blive bedre til sortere automatisk og uhensigtsmæssig tænkning fra mere velbegrundet og selvunderstøttende tænkning. På den måde sker en udvidelse af handlemuligheder og valgmuligheder i vores hverdagsliv, såvel som en ændring af den følelsesmæssige oplevelse.

Hvis du har brug for at vide mere om kognitiv terapi, så er du velkommen til at kontakte mig