Ledercoaching

Intensiv Dynamisk Coaching

Dynamisk coaching henvender sig til ledere og andre fagpersoner, som ønsker at udvikle sig personligt i det professionelle virke.

Dynamisk coaching går ud på at afdække og mindske indre barrierer og har sit fokus på dine ubevidste/automatiserede strategier i forhold til at håndtere egne følelser i samspil med andre mennesker. Det vi ikke er klar over, at vi gør, kan vi ikke ændre på. Først når vi ser, hvad vi gør, kan vi træffe et bevidst og ægte valg, om det er noget vi ønsker at fortsætte med, give slip på eller opdatere til en mere nutidig version. At få øje på ubevidste strategier, som hæmmer os, kræver feed back fra og kontakt til et andet menneske, hvor dette kan observeres og undersøges her og nu i samspillet.

Det ligger som en grundantagelse i dynamisk coaching at vores følelser er vores psykologiske ilt, så uden tilstrækkelig adgang til egne følelser mindskes vores vitalitet til skade både for os selv og vores arbejdsplads. Vi bliver i stedet kortluntede, nølende, bebrejdende, selvkritiske, distancerede, udmattede, tvivlende, eller nervøse for blot at nævne nogle muligheder, hvor følelsesmæssig energi kan gå hen, når ikke følelser mærkes og rummes af os selv. Det er bare ikke særligt effektivt.

Derfor har dynamisk coaching fokus på, hvordan du håndterer dine følelser og selve coachingen vil ofte fungere som en helt konkret træningsbane, hvor du kan øge din kapacitet til at mærke og vedstå dine egne følelser.

En coaching starter med en beskrivelse af de vanskeligheder du oplever i dit arbejde samt en klargøring af hvad du gerne vil have ud af coachingen, mål i positiv forstand: Hvad skal der være mere af og hvor skal du hen snarere end, hvad der skal være mindre af.

Fokus ligger på det intrapsykiske plan hos dig som fagperson og hvordan du forvalter din følelsesmæssige energi og dine værdier i de roller, funktioner og strukturer du indgår i som leder og fagperson.

Hvis du vil læse mere om intensiv dynamisk coaching som metode og det teoretiske tankegods, kan jeg anbefale følgende artikel skrevet af Laura Mott og Pactricia Couglin: Intensiv Dynamisk Coaching i ”Følelser i Ledelse” redigeret af C. Elmholdt og L. Tanggaard, 2011, Klim.

En coachingsession varer 90 minutter.
Online coaching er også en mulighed, men jeg anbefaler, at vi starter med et fysisk møde