Privatlivspolitik

Jeg har tavshedspligt om alt jeg erfarer om dig gennem behandlingen og om, at du er i behandling.

Hvilke oplysninger opbevares, hvordan og hvor længe

Jeg har pligt til at føre journal over behandlingsforløb og opbevare disse efter gældende lov (aktuelt i 5 år). Mine journaler føres elektronisk og opbevares online hos godkendt udbyder og evt. supplerende papirjournal opbevares i aflåst skab på mit kontor. Journalen indeholder data om dine sundheds og sociale forhold som har relevans for behandlingsforløbet. Efter 5 år slettes journalen. Eventuelle videooptagelser opbevares på krypterede harddiske

Jeg opbevarer også data til afregningsformål (kontaktdata, navn). Disse oplysninger gemmes som foreskrevet i bogførings- og regnskabsloven, aktuelt 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Informationer videregives ikke til andre uden din tilladelse, det vil ofte være din egen læge eller andre professionelle, hvor det kan være relevant, med din tilladelse, at videregive oplysninger.

Er der alvorlig risiko for at der sker alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg pligt til at bryde min tavshedspligt (oplysningspligt mhp. at forhindre skade).

Det kan også forekomme, at en dommer kan pålægge mig at udlevere oplysninger til brug i en retssag.
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre (Region, forsikring, kommune, Danmark) vil der også blive videregivet oplysninger til dem for afregningsformål (Typisk dato for behandlinger, dit navn og evt cprnr).

Dine rettigheder og klagemuligheder

Som i resten af sundhedsvæsenet har du ret til indsigt i din journal. Det er ulovligt at slette i en journal, men det er muligt at lave tilføjelser, hvis du mener der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan dine oplysninger håndteres, så sig det til mig så vi kan finde en løsning. Er du stadig utilfreds, kan du klage til datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologer og det er muligt at klage over psykologer hos psykolognævnet. Læs mere på deres hjemmeside https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet
Du kan indberette utilsigtede hændelser i hele sundhedsvæsenet til Styrelsen for Patientsikkerhed. www.stps.dk

Dataansvarlig: Ulla Sommer, psykolog og indehaver.