Supervision

Jeg tilbyder supervision både individuelt og i gruppe til

 • Psykologer
 • Andre professionelle, for hvem kontakt og dialog står centralt i arbejdet (pædagoger, lærere, læger og øvrigt sundheds personale).
 • Ledere.

Hvad der skal være i fokus i supervision afhænger selvsagt af den/de som modetager supervision, men nedenstående er meget almindeligt:

 • Kontakten og kommunikationen , hvilke barrierer og hvordan fremme kontakt?
 • Metodiske muligheder i arbejdet.
 • Klargøring og håndtering af personligt-faglige barriere og styrker i forhold
  til konkrete sager og mål for arbejdet.
 • Samarbejdsmæssige problemstillinger.
 • Overvejelser om relevante målsætninger og succeskriterier.
 • Klargøring eller adskillelse af problemstillingens forskellige perspektiver
  (organisatoriske, personlige, kulturelle, fagspecifikke, samarbejdsmæssige osv.)
 • Etiske overvejelser.

Når jeg superviserer i grupper, arbejder jeg meget bevidst på at inddrage de ressourcer, som findes i gruppen af fagpersoner som helhed.

Supervisionsgruppe for psykologer – f.eks. mhp. autorisation eller specialistgodkenelse- etableres løbende.