Udredning

Psykologiske undersøgelser af voksne og unge (fra 13 år). Rekvirenten vil ofte være kommunale sagsbehandler eller institution/opholdsted, som har behov for en mere grundig psykologisk udredning for at kunne træffe beslutning om støtteforanstaltninger, arbejdsmarkedsvilkår, planlægge behandling mv.

Undersøgelsens formål og problemstilling afklares altid specifik med rekvirenten. Der kan f. eks være ønske om belysning af intellektuelle funktioner og indlæringsevne, specifikke neuropsyko-logiske vanskeligheder. Der kan også være ønske om belysning af personlige og følelsesmæssige ressourcer og vanskeligheder set i sammenhæng med det aktuelle symptombillede. Eller begge dele. Afhængig af det konkrete formål sammensættes undersøgelsens elementer på en måde, så formålet kan indfries.

Ofte vil undersøgelsen indebære en blanding af testning (f.eks. WISC/WAIS, rorschach), forskellige spørgeskemaer til belysning af symptomer og selvopfattelse, interview og samtale med den undersøgte samt med centrale personer i netværket, f.eks. forældre, ægtefælle, pædagogisk personale. Hertil naturligvis gennemlæsning af sagsakter.

Der udfærdiges skriftlig undersøgelsesrapport, som også gennemgås med den undersøgte ved en samtale, før den afsendes til rekvirenten.

Det ligger mig meget på sinde, at skabe meningsfulde betingelser for den undersøgte samt at tilbagemeldingen i både skrift og tale er anvendelig og forståelige både for den undersøgte og for rekvirenten, uden at skulle konsultere diverse psykologiske opslagsværker.

Prisen for en psykologisk undersøgelse varierer afhængig af formål og problemstilling, da time-forbruget varierer alt efter hvor omfattende testning og samtaler, der er nødvendig for at belyse de ønskede problemstillinger. Typisk 10.000-30.000 kr. ex. moms.

Prisen aftales altså i forbindelse med aftaleindgåelse og klargøring af undersøgelsen formål.

Man er velkommen til at kontakte mig for uforpligtende drøftelse.

For psykologiske vurderinger, som er mindre indgribende og grundige end en undersøgelse, følges taksterne i det socialt- psykologiske samarbejde (PSYK 135)