Undervisning

Jeg afvikler både kortere foredrag, enkeltstående temadage, eller længerevarende uddannelses og træningsforløb for pædagogiske behandlingsinstitutioner mv. indenfor mit specialefelt. Eksempler følger herunder.

  • Kognitiv behandling og kognitiv pædagogik
  • Kommunikation, svære samtaler og konflikthåndtering
  • Motivationsproblematikker og motivationsarbejde
  • Etiske perspektiver og dilemmaer indenfor behandling, pædagogik og
    sundhedsydelser.
  • Sorg og krise – psykologiske og eksistentielle perspektiver
  • Angstlidelser
  • Tvangstilstande (OCD)
  • Miljøterapi i forhold til unge